cito begrijpend lezen groep 7

Om het juiste niveau cito begrijpend lezen groep 7 onder de knie te krijgen is enige oefening heel belangrijk. Er zal op scholen veel aandacht worden besteed aan dit vak. Echter wat extra oefenstof voor degenen die moeite hebben met begrijpend lezen is aan te raden. Begrijpend lezen komt namelijk bij elk vak terug. Denk aan de redactiesommen, waarbij het goed lezen van een som belangrijk is en waarbij je hoofdzaken en bijzaken moet kunnen onderscheiden en hetgeen niet belangrijk is kunt weglaten. Echter ook bij alle andere vakken is het goed kunnen lezen en begrijpen van teksten van belang. Laat de site van LeesMees je daarbij helpen met haar oefeningen.

cito begrijpend lezen groep 7

Cito begrijpend lezen groep 7 onder de knie krijgen

Heeft jouw kind veel moeite met begrijpend lezen, dan kun jij adequate hulp geven. Bezoek de site LeesMees en laat jouw kind de oefenstof maken. Begin met gemakkelijke opgaven om je kind wat zelfvertrouwen te geven en om bekend te geraken met de vraagstelling. Deze ervaringen komen het kind ten goede voor de cito begrijpend lezen groep 7. Begin een niveau lager als het kind faalangstig is of erg veel moeite heeft met dit vak.